Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

DOLNÍ NĚTČICE 2010

Letní dětský tábor pořádaný pionýrskou skupinou Čtyřlístek se v minulém roce, tedy v roce 2010, konal v Dolních Nětčicích na Moravě, poblíž města Olomouc. Organizace tábora byla pod záštitou hlavního vedoucího Karla.
Byl naplněn třiceti dětmi, o které se staraly tři oddílové vedoucí a kvalifikovaná zdravotnice. Pozice oddílových vedoucích zaujaly vedoucí Maruška, Marta a Markéta a funkci zdravotnice měla Alenka. Děti byly rozděleny do tří smíšených oddílů a ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou.  

Dolní Netčice 2010

Režim tábora byl tvořen obvyklými činnostmi:
budíčkem, rozcvičkou, stravováním pětkrát denně, stálým pitným režimem, hygienou a večerkou. O stravování a pitný režim se starali kuchaři – Petr a Michal.

Dolní Netčice 2010

Program tábora byl tvořen celotáborovou hrou - Policejní akademie.
Dolní Netčice 2010
Děti se na táboře seznamovaly s policejní prací a v duchu celotáborovky mezi sebou soutěžily ve sportovních i vědomostních činnostech. Učily se snímat otisky prstů, vyšetřovat složité případy, hledat stopy a indicie k vyluštění úkolů a mnoho dalšího. Mimo celotáborovou hru se v průběhu tábora vedoucí věnovali i tématům, která s policejní prací souvisejí. S dětmi pomocí dramatických a jiných metod diskutovali o tématech, týkajících se sociálně patologických jevů – šikany, drog, vlivu médií. Děti si pomocí dramatických metod vyzkoušely různá řešení několika problémových situací, do kterých by se mohly dostat a společně s vedoucími hledaly to nejlepší z nich.

Dolní Nětčice 2010

Mimo celotáborovu hru se děti i vedoucí účastnili dalších pravidelných táborových aktivit, jako táboráků, opékání buřtů, výletů po okolí, koupání, stezky odvahy, sportovních klání a mnoha dalších.
Dolní Nětčice 2010Dolní Nětčice 2010  
V několika málo deštivých dnech, které nás na táboře zastihly, měly děti k dispozici nabídku nejčastěji tvůrčích činností. Výtvarnou dílničku, kde si děti vytvářely desky na diplomy, skládaly z papíru a barvami na textil si vyráběli šátky, diskotéky a různorodé soutěže.
Dolní Nětčice 2010Dolní Nětčice 2010      
V závěru tábora děti navštívily město Olomouc a na konci dne také kino s pohádkou Shrek 4. Tábor byl ukončen vyhlášením výsledků celotáborové hry, předáním cen a diplomů.